29/10/61 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมอบของ

29/10/61 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบคอล่า และกระบองไฟ ให้ทางชมรมนักศึกษากู้ชีพ – กู้ภัยมรส. ทางชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *