ประชาสัมพันธ์ ชมรมกู้ชีพ – กู้ภัย มรส.

#ประชาสัมพันธ์ ชมรมกู้ชีพ – กู้ภัย มรส.#
– ขอนัดพบสมาชิกชมรมประจำปีการศึกษา2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายนนี้ เวลา 16.00น. ณ ลานหน้ากองพัฒนานักศึกษา มรส. เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตลอดปีการศึกษา
– ในการนี้มีการเช็คชื่อเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเป็นสมาชิกของชมรมกู้ชีพ – กู้ภัย มรส.
– การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เป็นการนัดครั้งที่1นะครับ)

***นักศึกษา ที่เรียน เลิก 17:30 น. เลิกเรียนแล้วก็มานะครับ***
– ทุกคนต้องเข้าร่วมในการนัดทุกครั้ง เพราะจะมีผลในการพิจารณา ผ่าน และ ไม่ผ่าน ชมรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *